Poděkování Zlínskému kraji

Poděkování Zlínskému kraji

Nákup včelařského vybavení z programu RP08-18 Podpora včelařství ve Zlínském kraji je spolufinancován Zlínským krajem.