Chemické složení medu

Chemické složení medu je velmi rozmanité a závisí na mnoha faktorech, včetně druhu rostlin, z kterých včely sbírají nektar, geografické polohy, počasí a dalších. Přesto lze identifikovat několik hlavních komponent, které jsou běžné pro většinu typů medu:

Hlavní složky medu:

  1. Cukry: Med je převážně složen z jednoduchých cukrů, s fruktózou (38-55 %) a glukózou (25-40 %) jako hlavními složkami. Tyto dvě složky tvoří většinu suché hmoty medu. Med také může obsahovat malé množství sacharózy, maltózy a dalších oligosacharidů.
  2. Voda: Vodní obsah medu se obvykle pohybuje mezi 14 % a 20 %. Množství vody ovlivňuje viskozitu medu a je důležité pro určení jeho trvanlivosti; med s nižším obsahem vody má lepší odolnost proti zkažení.
  3. Vitamíny a minerály: Ačkoliv jsou v medu přítomny v relativně nízkých koncentracích, obsahuje několik vitamínů (zejména vitamíny skupiny B a vitamin C) a minerály, jako je draslík, vápník, hořčík, železo, zinek a selen.
  4. Antioxidanty: Med obsahuje různé antioxidanty, včetně flavonoidů, fenolových kyselin, enzymů (jako je glukózooxidáza) a dalších sloučenin. Tyto látky mohou přispívat k jeho protizánětlivým a antibakteriálním vlastnostem.
  5. Kyseliny: Med obsahuje malé množství organických kyselin, jako je kyselina citronová, kyselina mravenčí, kyselina jablečná a další, které přispívají k jeho charakteristické chuti a stabilizují pH medu.
  6. Enzymy: Včely přidávají do medu enzymy, jako je invertáza, diastáza a glukózooxidáza, které pomáhají při zpracování nektaru na med. Tyto enzymy rozkládají sacharózu na glukózu a fruktózu a pomáhají vytvářet peroxid vodíku, který působí jako konzervant.
  7. Aroma a chuťové látky: Med obsahuje stovky různých volatilních sloučenin, které přispívají k jeho jedinečné vůni a chuti. Tyto sloučeniny zahrnují aldehydy, ketony, terpeny a estery, jejichž přesné složení se liší v závislosti na zdroji nektaru.

Chemické složení medu

– je tedy velmi složité a jeho jednotlivé složky mají vliv na jeho fyzikální vlastnosti, nutriční hodnotu, chuť, vůni a zdravotní přínosy.

Složka Obsah v medu Přínos pro člověka
Cukry 38-55 % fruktózy, 25-40 % glukózy, malé množství sacharózy a oligosacharidů Rychlý zdroj energie, podpora fyzické výkonnosti a duševní činnosti
Voda 14-20 % Zajišťuje viskozitu medu, ovlivňuje jeho trvanlivost
Vitamíny Vitamíny skupiny B, vitamin C Podpora imunitního systému, přispívají k metabolickým procesům
Minerály Draslík, vápník, hořčík, železo, zinek, selen Podpora kostního zdraví, imunitního systému, a přispívají k celkovému zdraví
Antioxidanty Flavonoidy, fenolové kyseliny, enzymy Chrání tělo před volnými radikály, podporují srdce a cévní systém, mají protizánětlivé a antibakteriální účinky
Kyseliny Kyselina citronová, kyselina mravenčí, kyselina jablečná Přispívají k chuťovým vlastnostem medu, stabilizují jeho pH
Enzymy Invertáza, diastáza, glukózooxidáza Podporují trávení, rozkládají sacharózu na glukózu a fruktózu, produkují peroxid vodíku působící jako konzervant
Aroma a chuťové látky Aldehydy, ketony, terpeny, estery Určují jedinečnou vůni a chuť medu, zvyšují jeho gastronomickou hodnotu

Bioaktivní složky medu

Přínos bioaktivních složek a jejich potenciální přínos pro zdraví je zpracován tabulkově níže. Je důležité si uvědomit, že přínosy závisí na kvalitě a množství konzumovaného medu, a že med by měl být konzumován s mírou jako součást vyvážené stravy.

Složka Přínos pro člověka
Vitamíny skupiny B Podporují energetický metabolismus, zdraví nervového systému, a mají klíčovou roli v tvorbě červených krvinek.
Vitamin C Podporuje imunitní systém, je důležitý pro syntézu kolagenu, působí jako antioxidant.
Kyselina citronová Podporuje absorpci minerálů, má antioxidační vlastnosti, přispívá k alkalizaci těla.
Kyselina mravenčí Má antimikrobiální účinky, může přispět k konzervačním vlastnostem medu.
Kyselina jablečná Přispívá k metabolickým procesům, má antioxidační účinky, přispívá k chuťovým vlastnostem medu.
Invertáza Rozkládá sacharózu na glukózu a fruktózu, usnadňuje trávení cukrů.
Diastáza (amyláza) Podílí se na štěpení škrobů na jednodušší cukry, podporuje trávení.
Glukózooxidáza Produkuje peroxid vodíku, který má antibakteriální účinky, přispívá k obraně proti mikroorganismům.
Aldehydy Přispívají k unikátní vůni medu, mohou mít antimikrobiální a antioxidační vlastnosti.
Ketony Účastní se na tvorbě aroma medu, mohou mít různé biologické účinky.
Terpeny Přispívají k aromatickým a léčivým vlastnostem medu, mohou mít antioxidační a protizánětlivé účinky.
Estery Podílejí se na vytváření příjemné vůně a chuti medu, mohou mít relaxační a antispasmodické účinky.