Jak včely vytvářejí med? Proces od květu do skleničky

Včelí med je nejen lahodný, ale také fascinující produkt, který vzniká díky úžasné spolupráci mezi včelami a květinami. Připravte se na malou exkurzi do světa včelího medu!

 1. Nektar z květu:
  • Nektar je sladká tekutina, kterou květiny produkují, aby lákaly opylovače hmyzu. Obsahuje asi 70–80 % vody a je bohatý na tři různé cukry: sacharózu, glukózu a fruktózu.
  • Když včely sestoupí na květy, pomocí chuťových orgánů na svých nohách určí, zda je tam nektar. Poté ho nasají svým dlouhým svinutým jazykem – sosákem.
 2. Skladování nektaru:
  • Včely medonosné nasávají nektar dutým proboscis (jazyk podobný slámě) a ukládají jej do první komory svého žaludku, zvané proventriculus.
  • Při extrakci nektaru z květu jej včela doplní o vlastní enzymy a vloží jej do medového sáčku. K jeho naplnění je potřeba navštívit až 1000 květů (1 kg medu = 1 milion květů). Zároveň uvolňuje feromon, který signalizuje dalšímu hmyzu, že květina bude nějakou dobu prázdná.
 3. Cesta zpět do úlu:
  • Včely se vracejí do úlu s nasbíraným nektarem. V úlu jsou speciální buňky, kde včely ukládají nektar.
  • Včely pracovitě odpařují vodu z nektaru, aby získaly koncentrovaný med.
 4. Zrání medu:
  • Když je med dostatečně hustý, včely jej uzavřou do pláství.
  • Fermentace a enzymatické procesy v úlu přemění cukry v nektaru na jednoduché cukry, což způsobí, že med zraje.
 5. Hotový med v skleničce:
  • Jako včelaři pečlivě odebíráme plástve s vyzrálým medem.

Včelí med je nejen sladký pokrm, ale také symbol spolupráce přírody.

Ať už si ho dáváte na chleba, do čaje nebo do pečení, pamatujte na včely a jejich důležitou roli v našem ekosystému!