Životní cyklus včely

Včela medonosná (Apis mellifera) prochází několika fázemi svého života. Každá fáze má své specifické úkoly a charakteristiky:

 1. Vajíčko: Matka včely klade vajíčka do buněk v plástu. Oplodněná vajíčka se vyvíjejí v dělnice nebo královny, zatímco neoplodněná vajíčka se líhnou včelami trubci.
 1. Larva: Po vylíhnutí se larvy krmí mateří kašičkou. Dělnice a trubci dostávají směs pylu a medu, zatímco matka je krmena pouze mateří kašičkou. Larvy se vyvíjejí rychle a jsou klíčové pro budoucí generace včel.
 1. Kukla: Larvy se zakuklí a přemění se na kukly. Během tohoto stadia se včely připravují na svůj výstup z plástu.
 1. Dospělá včela: Kukla se promění v dospělou včelu. Existují tři hlavní kasty včel: královnadělnice a trubci.
  • Královna: Plodná samička, která klade vajíčka. Její životní cyklus je nejdelší.
  • Dělnice: Pracovité včely, které sbírají nektar, staví plásty, čistí buňky a starají se o larvy.
  • Trubci: Samečci, jejichž jediným úkolem je páření s královnou.

Životní cyklus včely je složitý a závisí na mnoha faktorech, jako je věk, práce, potrava a podmínky v úlu. Včely jsou úžasné tvory, které hrají klíčovou roli v opylování rostlin a udržování ekosystémů. Pokud máte rádi přírodu, určitě si dejte pozor na tyto malé, ale důležité tvory!

Poznámka: Uvedené údaje platí za “ideálních podmínek”. V přirozených podmínkách se mohou lišit. Například podchlazení plodu může prodloužit jeho vývoj, a činnost dělnic může být velmi volná, pokud je potřeba. Délka života včel je také závislá na množství vykonané práce.

Rozmnožování včel

Je zajímavý proces, který zahrnuje několik fází. Připravte se na malou lekci o včelím páření!

 1. Páření královny a trubců:
  • Královna (plodná samička) se vydává na svatební let. Během tohoto letu se páří s několika trubci (samečky). Královna si uloží spermatu do svého spermateky.
  • Trubci (samečci) mají jediný úkol: pářit se s královnou. Po páření trubci umírají.
 2. Návrat královny do úlu:
  • Po svatebním letu se královna vrátí do úlu. Může nést spermatu, které jí umožní klást vajíčka po zbytek svého života.
  • Královna začne klást vajíčka do buněk v plástu.
 3. Vývoj vajíčka:
  • Z oplodněného vajíčka se vyvine larva. Larva je krmena mateří kašičkou a postupně se zakuklí.
  • Z kukly se líhne dospělá včela.
 4. Dospělá včela:
  • Dělnice a královna jsou plodné samičky, které klást vajíčka. Dělnice se starají o úkolů v úlu, zatímco královna je specializovaná na klášení.
  • Trubci jsou samečci, kteří se podílejí pouze na páření.

Celý proces je úžasný a klíčový pro přežití včelí kolonie. Včely jsou opravdu ohromující tvory, které nám pomáhají opylovat rostliny a udržovat ekosystémy.