Jak vlastně vzniká med?

Vznik medu je složitý proces (jakož i ostatních včelích produktů) je vytvářen vzájemnou dělbou práce všech včel jako celku, tím se včelí produkty liší např. od mléka, které pochází od jedince a je produktem mléčné žlázy.

Včela medonosná přinese sebraný nektar nebo medovici v medovém váčku (asi 1g) do úlu a tam ji předá úlovým včelám, které přejímají donesenou sladinu k dalšímu zpracování v úlu. Donesená kapka je spolknuta a znovu předána ještě několikrát, než je jako med uložen v buňce plástu, za tuto dobu předávání se tu rozběhnul chemicko – fyzikální proces, ve kterém dochází k obohacování sladiny o látky pocházející z hltanových a pyskových žláz včel dělnic a to jsou enzymy, aminokyseliny a další látky ve stopovém množství jako tuky vitamíny skupiny B.

Chemické změny: representuje štěpení vyšších cukrů na cukry nižší.

Mezi fyzikální změnu patří zahušťování sladiny, tento proces je nutný a ve své podstatě zabraňuje množení mikroorganizmů – med je konzervován na neomezeně dlouhou dobu! Až je med dostatečně zahuštěn je naplněn do buněk plástu až po okraj a následně zavíčkován voskovými víčky.