Med nebo cukr?

Hlavní rozdíly mezi medem a cukrem jsou uvedeny v následujícím přehledu:

CUKR

MED

Převažuje v něm pouze jedna látka. Obsahuje stovky různých látek.
Původ z jedné rostliny (cukrová řepa, nebo cukrová třtina). Původ z mnoha rostlin
 Disacharid sacharózu (C12H22O11) musí tělo nejdříve štěpit na monosacharidy fruktózu a glukózu za pomoci enzymů. Monosacharidy fruktóza (C6H12O6) a glukóza (C6H12O6) se vstřebávají přímo do krve bez předchozího štěpení – menší zátěž organismu a rychlejší dodání energie
Při štěpení sacharózy se spotřebovává vitamin B, vápníku (Ca) a hořčíku (Mg), které musí organizmus opět doplnit. Nemusí být v těle štěpen a navíc dodává tělu minerály, vitamíny a celou řadu dalších látek.
Může být příčinou vážných onemocnění. Posiluje imunitu.
Vyrábí se průmyslově složitou technologií s vysokými vstupy energií a za použití chemických látek. Minimální nároky na zpracování a bez chemických přísad.
Jeho výroba není spojena s dalším užitkem pro společnost.

Prvořadý význam chovu včel spočívá v opylovací činnosti, nikoli v produkci medu.